It is March, my dudes / Det er mars, my dudes

Buongiorno meine amigos

How is everyone doing? Leave it in the comments. I’m okay myself, having just come out of a strange period of self-doubt and anger at the world. Sometimes you just have to express a bit of the edginess, you know? But I’ve managed to climb out of that hole and come out of the other side alive, and equally have managed to actually cook for myself, which is always nice.

I’ve started learning Czech over the past couple of weeks because I felt like learning a language that wasn’t Germanic, and Slavic, to me, seemed like the obvious choice, since Romance languages haven’t really interested me since GCSE Spanish (sorry Mrs Dabbs). I definitely haven’t learnt enough yet to write a blog, but I can write “My pears are big and good” (Mé hrušky jsou velké a dobré) which is a very useful sentence. I feel like this is going to be a fun little side project and should be a good replacement for the Youtube that I’ve been watching far too much of lately. It definitely scratches my linguistic itch.

Another thing I have done since last time is to FINALLY walk up Ulriken. It was beautiful, and very much worth it, but it was also difficult and took a lot out of me. At one point I couldn’t see the edge of the path where it became snow, and I fell into a ditch and bashed my leg on a rock. After managing to get to the top (only about 20m away vertically at that point) I took a look and flipping heck there was many blood. Charlie (who I walked up with) and I took the cablecar down because I wouldn’t have been able to walk down with the bash. We were very lucky to be quite honest; they were closing for the day because of wind so it was the very last one down! It’s healing up nicely. Nothing broken or infected.

Not sure what else I can say about recent events. I’ve been playing Dungeons and Dragons with a few lads from my choir, Mannskoret Arme Riddere, which is always fun. Lots of laughter. Otherwise it’s been pretty quiet on my end.

I’m going to try and get some audience interaction here: have you done anything interesting? Tell me below.

Lots of good memes and love your way.

AJR

————————————-

Buongiorno meine amigos

Korleis går det med dokker? Sei ifrå i kommentarfeltet. Det går greit her; eg har nettopp kome ut av ein rar periode fylt med sjølvtvil og harme mot verda. Av og til må du berre uttrykke litt edginess, veitu. Men eg har idst å klatre ut av det holet og kome ut levande på hi sida, mens eg klarte å lage mat til meg sjølv, noko som alltid er herleg.

Eg har byrja å lære meg tjekkisk i laupet av dei førre par veker, for di eg kjende som om eg bør lære eit mål som ikkje var germanisk, og slavisk verka som det openberr valet sidan romanske språk har ikkje interessert meg så veldig masse sidan eg tok spansk i vidaregåande (sorry Mrs Dabbs). Eg har så klart ikkje lært meg nok enno å skrive ein blogginllegg, men eg kan i det minste seie “Pærene mine er store og gode” (Mé hrušky jsou velké a dobré), ei setning eg skal nytte ein god del. Eg føler meg at dette blir eit morosamt sideprosjekt og at det blir ei god erstatning for all Youtube eg har sett altfor mykje på i det siste.

Ein annan ting eg har gjorde sidan sist er å ENDELEG gå på tur opp Ulriken. Det var vakkert og veldig verd det, men det var òg vanskeleg og tok mykje ut av meg. For eit augneblink såg eg ikkje kanten av stien (der det blei snø), og eg datt i ei grøft og slo beinet på ein stein. Etter at vi nådde toppen (berre 20m omkring frå der vi var) tok eg ein kikk og dæven steike var det mange blod der ass. Charlie og eg tok fjellbanen ned, elles kunne eg ikkje ha gått ned. Vi var forbanna heldig å vere heilt ærleg; dei skulle stenge for dagen på grunn av vind så var det den siste som skulle gå! Det gror godt. Ingenting brekt eller infisert.

Eg er ikkje sikker kva meir eg kan seie om det nylege. Eg har spela Dungeons and Dragons (eller Fangehol og drakar om du føretrekker det) med nokon få frå Mannskoret Arme Riddere, noko som alltid er veldig artig. Mykje latter. Elles har det vore ganske stille her.

No prøver eg å få litt audience participation: Har du gjort noko interessant i det siste? Fortel meg under.

Mange gode memes og kjærleik i di retning.

AJR

Not a great photo with the glass, but here’s a view from Ulriken! Ikkje eit særleg fantastisk bilete med glaset, men her er ein “vy” frå Ulriken!

Not a great photo with the glass, but here’s a view from Ulriken!
Ikkje eit særleg fantastisk bilete med glaset, men her er ein “vy” frå Ulriken!