2019 Update/2019 Innlegg

Hellooo!

It’s me again!

I’ve had a fantastic Christmas and New Year so far. I went home to Swindon for Christmas, and met my girlfriend Britta at the airport, then we waited a little more for my parents so that they could take us home (well, to my home!). It was very exciting for me, because it was the first time they met her.

We (Britta and I) did a lot over Christmas. Highlights for me included going to Avebury (a neolithic stone circle) in the rain, enjoying the Pitt Rivers and Ashmolean museums in Oxford together, eating many donuts together, and playing board and card games with my family throughout the whole of the Yuletide. She also got me a pocket axe for Christmas. That’s right, a pocket axe. Like a pocket knife but with an axe on the end. It’s amazing.

Jonathan, my brother, got me a card game named Coup which involves bluffing what cards you have to the other players. It’s full of intrigue and plotting and strategy and I love it. There was also, of course, a considerable amount of chocolate and food and all sorts, which is always fantastic. I never realise just how much I miss my mum’s cooking until I’m at home and have it again…

New Years Eve wasn’t amazing for me, because it was the day Britta had to go back to Norway for university, but at least the London fireworks were good!

In the last 2 days before I headed back to Bergen I went to my Grandma’s house with the rest of my family and had the standard fantastic roast dinner that she always makes for us, with apple pie for pudding (yum!), and then went to the dentist the day after. All is good with my mouth (besides wisdom teeth coming in. Oof). I also bought some new black shoes because my old ones were scuffed beyond belief!

My travel back to Bergen on the 3rd was absolutely rubbish. I flew with Air France, going from London Heathrow to Paris Charles de Gaulle to Bergen Flesland. The first leg was fine, though delayed by 10 minutes due to the previous plane arriving late. This meant that I had 30 minutes to get to my next gate. I thought I’d be fine. I was wrong. I had to run across the entire length of the airport to get to my new gate, as well as going through security (again) and passport control. I got to the gate late but they’d waited for me. It was only when I arrived at the plane that I discovered we’d be delayed by another hour because someone was on the plane who wasn’t supposed to be. I don’t understand how. Utterly ridiculous.

Finally, we took off. The flight itself was rather smooth. When we touched down, I got a text from AirFrance. Here is a direct quote:

"your baggage…will not be delivered upon arrival. It is still in transport. Please go to the Air France Baggage Services desk”

You can guess how angry I was. After all that hassle at CDG I was rewarded with not having most of my things, INCLUDING MY BRAND NEW CAFETIERE. Not a happy bunny.

I picked it up the next day, still pretty fuming. Took up pretty much my entire day.

The day after that (the 5th) I went to the pub with friends from my choir here. There’s a picture of them down right at the bottom of the Norwegian part of this post. It was great. Loved seeing them again, they’ve become like 20 something more brothers to me.

We’re basically up to date after that point. It’s good to write another post. I leave it for too long and then forget how fun they are to write. It’s all completely off the top of my head. Hopefully it’s not too boring for you!

May the force be with you all,

AJR

———————————————————————-

Hallais!

Det er meg igjen!

Eg har hatt ein fantastisk jul og nytt år så langt. Eg fór heim til Swindon til jul, og traff kjærasten min Britta på flyplassen, då venta vi litt meir på foreldrane mine så at dei kunne ta oss heim (mitt heim i alle fall). Det var jææævla spennande for meg, for di det var den første gongen dei hadde treft ho!

Vi (Britta og eg) gjorde mykje under juletida. Nokre høgdepunkt var å gå rundt Avebury (ei neolittisk steinsetning) ut i regnet, å nyte to museum (Pitt Rivers og Ashmolean) i Oxford i lag, å ete masse smultringar i lag, og å spele brett- og kort-spel med familien ila. heile juletida. Ho gav meg ei lommeøks til jul. Ja, ei lommeøks. Som ein lommekniv men med øks på. Det er rått!

Jonathan, broren min, gav meg eit kortspel som heiter Coup, som fører med seg å bløffe kva for kort du har til dei andre spelarar. Det er fullt med luring og intrige og strategi og eg elskar det. Det var òg, sjølvsagt, ei ganske stor mengd med sjokolade og mat og sånn, noko som er alltid flott. Eg innser aldri kor mykje eg saknar maten ho mor lagar før eg er heime og et det igjen…

Nyttårsaften var ikkje så bra for meg, for di det var dagen Britta måtte reise att til Noreg for universitetets skyld, men i det minste hadde London godt fyrverkeri!

Under dei siste to dagar før eg fór att til Bergen, reiste vi til farmor sitt hus og åt eit utruleg godt måltid med lammekjøtt, steikte grønsaker og poteter, og andre rettar, med eplepai etterpå (nam!), og så dagen etter gjekk eg til tannlegen. Alt går bra med kjeften (unntatt visdomstennene som bryt frem. Au). Eg kjøpte òg nokre nye svarte sko for di dei gamle var skrape bortanom tru!

Reisen att mot Bergen på 3. januar var faen meg forferdeleg og gjorde meg lei meg. Eg flaug med AirFrance mellom London Heathrow, Paris Charles de Gaulle og Bergen Flesland. Mellom London og Paris gjekk alt fint, men vi var forseinka ved 10 minuttar pga. det førre flyet kom i seint. Dette meinte at eg hadde 30 minuttar for å springe til den neste porten, noko eg trudde skulle vere lett. Eg tok feil. Eg måtte springe heile lengden av flyplassen for å nå han, i tillegg til å måtte gå igjennom tryggleikskontroll (igjen) og passkontroll. Eg nådde porten seint men dei hadde venta på meg. Det var då eg oppdaga at vi blei forseinka enda vidare for di ein på flyet burde ikkje ha vore på flyet. Eg forstår ikkje heilt korleis. Helvetes dumt.

Endeleg, tok vi av. Turen i seg sjølv var enkelt. Då vi tok til lands igjen, fekk eg melding frå AirFrance. Her er eit sitat:

"your baggage…will not be delivered upon arrival. It is still in transport. Please go to the Air France Baggage Services desk”

“FAEN” tenkte eg til meg sjølv. Etter alt det som hende på CDG fekk eg gåva av ingen bagasje (som inneheldt dei fleste av tinga mine) og INGEN KAFFETRAKT. Eg var ikkje ein glad laks.

Eg henta det neste dagen, framleis rasande. Det tok rett og slett heile dagen.

Dagen etter det, (5. januar) gjekk eg til Biskopen med MAR-kameratar. Du kan sjå eit bilete underst. Det var flott. Eg elskar alltid å sjå dem (alltid kjekt å sjå), og dei har blitt 20 brør til for meg.

No er vi i notida. Det er bra å skrive eit inlegg til. Eg ventar altfor lenge og då gløymer kor morosamme dei er til å skrive. Det er alt fra toppen av hovudet. Forhåpentlegvis er det ikkje for kjedeleg for dokker!

May the force be with you all,

AJR

At “Biskopen” with the lads/På Biskopen med gutan  V>H/L>R: Eskild, Åsmund, Endre, Frode, Sindre, Toffee

At “Biskopen” with the lads/På Biskopen med gutan

V>H/L>R: Eskild, Åsmund, Endre, Frode, Sindre, Toffee

Andrew RabbittComment