A new one/Eit nytt eit

Hello, it’s been a while.

Sorry for not updating everyone for over a month (whoops), I’ve had exams so it’s been pretty busy. Didn’t want to let things get in the way more than necessary. They’re now over, so I have free time before I go home on the 19th December.

Anyway, what have I been doing?

First thing that comes to mind was my Mannskoret Arme Riddere Christmas concerts in November. They were brilliant, very much enjoyed singing in those. Thank you to everyone else in the choir for singing good and stuff, and of course for letting me be in the choir.

I’ve taken a few good photos which I’ve put in My Travels which you can go and look at if you like that sort of thing.

It snowed a bit, but not actually in the city. No, only in the areas around, like Vidden. Haven’t gone for a walk there yet. I can see it from my window though, and it’s very pretty.

Don’t really have a lot else to say. The new Super Smash Bros. Ultimate is really good, highly recommend it if you have a Nintendo Switch. Fight me. I might update you all again before Christmas, though I don’t really know…

AJR

——————————————————————————

Hei, eg har ikkje skrive noko i ei stund.

Unnskyld for at eg ikkje oppdaterte dokker i over ein månad (whoops), eg har hatt eksamenar så har heg hatt det ganske opptatt. Eg ville ikkje at ting skulle bli meir i vegen av pugging enn naudsynleg. Men dei er no ferdige, så har eg noka fritid før eg skal heim på 19. desember.

Men kva har eg gjort?

Den første som kjem i sinnet er dei Mannskoret Arme Riddere julekonsertar på november. Dei var utmerkte, og eg treivst godt med å syngje i dei. Tusen hjarteleg takk til alle andre i koret for at dokker sang så godt og stuff, og så klart for at dokker lèt meg bli i koret.

Eg har tatt nokre fine bilete som kan bli funne i My Travels så kan du sjå på dei om du har lyst.

Det snødde litt, men ikkje i sjølv byen. Nei, berre kringom han, til dømes Vidden. Eg har ikkje gått på tur der enno. Eg kan derimot sjå han gjennom vinduet mitt då, og det er eit veldig vakker syn.

Eg har ikkje så mykje meir til å seie. Den nye Super Smash Bros. Ultimate er heilt fantastisk, og eg tilrår det høgt om du har ein Nintendo Switch. Kjemp mot meg. Eg skal kanskje oppdatere dokker igjen før jul, men eg veit ikkje heilt…

AJR

Andrew RabbittComment