Differences/Skilnadar

2 blog posts in 2 days? Actual regularity? What is this?

Anyway.

A friend asked me to do a post about the differences I’ve noticed between life in Norway and England, so I’ve decided I’ll follow through with that.

The first, big thing is that they don’t eat biscuits here. It’s wrong. No bourbons, no digestives, no custard creams. Please feel free to send me some bourbons, I will very much love you for it.

Second off, the public transport is actually on time. I’m not used to this. Back home the every-20-minutes bus service comes every hour but like 3 come at once and then the next one is 5 minutes early, so you never know if you’ll be on time for anything and you have to leave the house early and have a good knowledge of cafés in the area. Here, whilst I do still have a decent knowledge of cafés in the area already, I can rely on Skyss to not fail me every time. Yay!

Thirdly, and finally for this post (I’ll do more some other time), people eat sandwiches wrong. They only have one slice of bread on the bottom, but not on the top. This is blasphemy against sandwiches. In fact, it’s not a sandwich with only one piece of bread, it’s just a slice of bread with stuff on, and yet they still call it a sandwich. I cry.

Oh, also, all my blog posts will be in English and then Norwegian from now on, so enjoy reading my butchered nynorsk!

AJR

—————————————————————-

2 blogginlegg på 2 dagar? Ekte regularitet? Kva er dette for nokon?

Ja vel.

Ein venn har spurt meg å skriva eit innlegg om skilnadane eg har lagt merke til mellom livet i Noreg og England, og so har eg bestemte meg å gjera det.

Den fyrste tingen er at dei et ikkje skikkelege kjeks her. Det er feil. Ingen bourbonar, ingen digestivar, ingen custard-creamar heller. Viss nokre av dykk nordmenn som kan lesa dette vil føre inn nokre bourbonar ifrå utlandet til meg so vil eg elska deg for alltid.

For den andre, kollektivtransport er eigentleg på tide. Eg er ikkje vant til dette i det heile teke. Heim at kjem den 20-minuttars bussen kvar time men 3 kjem samtidige og då kjem fram den neste 5 minuttar tidleg, so veit ein ikkje om ein skal vera på tide eller ikkje, og ein må koma ut av huset tidleg og verta kjend med alle kaféane i området. Mens eg har allereie vorte ganske kjend med kaféane her, veit eg at eg kan stola på Skyss å ikkje taka feil kvar gong. Yay!

For den tredje, og den siste av dette innlegget, et menneska smørbrød feil her. Dei har berre ei skive på botnen, men ingenting øvst. Dette er ikkje eit skikkeleg smørbrød. Det treng noka nedst og øvst eller så er det ikkje nokon smørbrød, likevel kallar dykk det for eit smørbrød. Eg græt.

Eg vonar å halda fram med desse nynorske omsetjingane av dei engelske innlegga mine! Dersom de nynorskbrukarar kan retta meg kvar eg har teke feil ville eg verta veldig takksam!

AJR

Andrew Rabbitt7 Comments