Blogpo No. 5

Get it? It’s a pun on Mambo No. 5. Ha.

Anyway….

These last few days have mostly consisted of cramming in as much report writing as physically possible because silly me left his summer’s work from Southampton Uni to do over the very last week or so and so had to write 3000 words over 2 days. Don’t do that. Not a good plan.

I did, however, manage it successfully, and it’s now all sent in and out of my control and dealt with and stuff.

What else has happened since last time, let’s see…

Ooh, I got my official identity number for living in Norway, which is quite cool. I can open a bank account and get a mobile contract and other similar things now.

I’ve been tinkling around on the keyboard that I acquired, so I’m finally able to practice singing again (YESSSSS) and get myself back up to an almost acceptable standard.

I’ve been getting ever deeper into the Nynorsk hole; I don’t think I’m ever going to escape. It’s not too common to be someone who speaks a Northern Norwegian dialect but writes in Nynorsk, so I’m quite interested to see people’s reactions when I do it. Being foreign and writing Nynorsk is also well weird innit.

I still haven’t been on another hike yet. It seems that when everything suddenly gets busy in terms of work you run out of time to do fun things with other people like getting out into nature. I promise I will climb up Ulriken soonish. Promise. It will happen.

I played a gig on Saturday night at Grieghallen, the big famous concert hall in Bergen, in a room called Dovregubbens Hall, named after Grieg’s probably most famous tune, In the Hall of the Mountain King, or, in Norwegian, I Dovregubbens Hall.

I’ve found some acceptable and reasonably cheap biscuits too! They’re called Safari and seem to be very similar to Maryland cookies. I’ve been wolfing them down when I need sugary snack food, I highly recommend. As always, more snack suggestions are greatly appreciated.

I’ve got a decently busy week ahead of me, and am heading to Ås near Oslo next weekend for a big choir weekend meetup thingimajig. Should be fun!

Stay in touch <3

AJR

——————————————————————-

Skjønner du det? Det er ordspel på songen Mambo No. 5! Høhø.

Jada.

Over dei forrige få dagane har eg for det meste berre pugga så mykje som mogleg med rapporten eg måtte skriva til Univeristetet i Southampton for di dumme meg gløymde å gjera det over sommaren som han skulle ha gjort… Eg har skrive 3000 ord over to dagar no. Ikkje gjer det. Ikkje ein god ide.

Men! No er det ferdig, og sendt til den rette personen heime.

Kva andre ting har eg gjort sidan siste gong?

Eg fekk fødselsnummeret mitt, nokon som er nokså spennande, og så kan eg gjera alle dei tinga som eg kunne ikkje gjera før.

Eg har spela litt meir på keyboardet eg fekk, så no kan eg øva på å syngja att (JAAAAAAAAA) og vert noko litt betre enn eg har vorte…

Eg har falle enda djupare inn i nynorskholet; eg veit ikkje om eg skal flykta med ein gong. Som de veit er det ikkje så vanleg å vera ein som snakkar nordnorsk men skriv nynorsk, jamt med å vera ein framande som nyttar han! Eg er alltid veldeg interessert å sjå korleis folk reagere til det.

Eg har framleis ikkje gjekk på ein tur att. Det verkar at når alt arbeidet kjem med ein gong går ein glepp av tid å gjera andre morosamme ting som å gå ut i naturen med venar. Eg lovar eg skal opp på Ulriken snart. Det skal henda.

Eg spela en konsert på laurdagskveld i Grieghallen, den store kjende konserthallen i Bergen, i ein sal som heiter Dovregubbens Hall, etter Griegs mest kjende låt, I Dovregubbens Hall.

Eg har endeleg funne nokre akseptable og ganske billig kjeks òg! Dei heiter Safari og ser ut å vera veldig nær Maryland cookies. Eg har ete dei når eg treng søte snacks, og eg tilrår dei høgt. Som alltid er snackforslag alltid vilja.

Eg har ei nokså opptatt veka føre meg, og skal til Ås neste helg å syngja på ei korhelg. Det bør vera artig!

Ikkje mist kontakt <3

AJR

Andrew Rabbitt2 Comments